सन्चार र सुजिबा (कविता)

लक्ष्मी के सि गौमुखी गाउपालिका -४ ,प्युठान हाल भैरहवा ,रुपन्देही बिहानी घामको झुल्कोमा  टाठो आवज कोही कराइ रहेको हुन्थ्यो अगेनोमा खाना पकाइरहेकी आमा खुरुरुर आगनिमा पुग्थिन  त्यो आवाजले कुनै सुचाना दिएको हुन्थ्यो गाउँबस्तिमा सूचना पुर्याउने कट्टुवाल बा उमेरले ८४ लागेछ्न बाली घरे कट्ट्वाल बा बुढौली […]

पुरा पद्नुहोस ...